Historiek.

A.T.B. De Natuurvrienden v.z.w. is ontstaan uit de Toeristenbond voor Arbeiders (1927) die zich enkele jaren later aansloot bij de internationale toeristenvereniging Die Naturfreunde. Hierdoor verwierf de oorspronkelijke Vlaamse organisatie een internationaal karakter. De Toeristenbond voor Arbeiders groeide langzaam uit tot een vereniging van formaat. Deze groei was in grote mate te danken aan enerzijds de realisatie van het betaald arbeidersverlof en het aansluiten bij de Naturfreunde Internationale in 1931. Dit laatste zorgden voor een naamswijziging. De organisatie ging vanaf nu als Arbeiderstoeristenbond De Natuurvrienden door het leven.

In 1966 werd in Deinze een afdeling A.T.B. (Arbeiders Toeristen Bond) opgericht. Er zijn echter maar verslagen van bestuursvergaderingen terug te vinden vanaf 1972 van de hand van Georges Dhaene. De activiteiten in de begin fase waren dia- en filmavonden en een- en meerdaagse uitstappen. In maart/april 1972 behoorde een souper reeds tot de tradities, er waren wel problemen (nou ja) met het vinden van een plaats met goed eten voor weinig geld, wat meestal aardig lukte.

In 1973 stelde Georges Dhaene voor om een geleide HERFSTWANDELING te organiseren. Hij zelf nam reeds jaren deel aan geleide of bewegwijzerde wandelingen in de omgeving. Vanaf 1975 begon men systematisch in groep deel te nemen aan wandelingen. Eind 1978 vond Georges Dhaene dat het tijd werd om een eigen LEDENBLAD (plaatselijk dan) uit te geven. Mede door het opnemen van reclame is het intussen uitgegroeid tot een stijlvol tijdschrift.

In afspraak met Bloso nam Marcel Adams op 11 november 1981, de organisatie van de Nationale Wandel-Mee-Dag op zich. Als het stadsbestuur in 1982 probeerde de A.T.B. buiten spel te zetten, reageerde Marcel Adams met het inrichten op 14 november van de EERSTE CANTECLAER-MARSEN. Met meer dan 2000 deelnemers uit gans Belgie, deze marsen zijn een van de belangrijkste evenementen van Deinze geworden. Voor de rest kan ik mij beperken tot personenwissels in het bestuur, want bestuursleden gingen, nieuwe kwamen, maar de werking ging gewoon door. Voor het huidig bestuur zie het item bestuur.

De verjonging verliep zonder problemen, zodat de Natuurvrienden van Deinze met een gerust gemoed kunnen opstappen (ze zijn het stappen immers gewoon) naar hun Gouden Jubileum.