Bezoek aan het Bardelaeremuseum.

Een dorp in een dorp.

"Hetgeen de mensen weggooien, dat is pas interessant!" (Marc Dauwe) De Lembeekse Bardelaerevrienden zijn ontsproten uit de zorg voor het behoud en de restauratie van de Westermolen waarvoor in 1974 Molenfeesten werden ingericht.

Op initiatief van de VVV Warande werd gestart met de aanleg van een verzameling. In 1975 opende men een museum in een oude mouterijruimte van de toenmalige brouwerij Stockman. Als gevolg van een aan het ongeloof grenzende verzamelwoede werd deze ruimte al snel te klein. De door de gemeente ter beschikking gestelde hoeve met schuur en stallingen in 1982 bracht soelaas.

Het Bardelaeremuseum (Bardelaere = de oude naam van de kasteelgoederen van de graaf) drijft op de geestdrift, de belangeloze inzet en de onverdroten ijver van haar bezielers. In de loop der jaren bracht deze vriendenkring een duizelingwekkende collectie bij elkaar onder het motto 'verzamelen voor de toekomst’, ‘bewaren wat hopeloos dreigt verloren te gaan’.  

Deelname: € 5.00.

Inbegrepen in deze prijs:


Afspraak op 16 maart om 13u.00 parking Palaestra (kant Kastanjelaan).

We vertrekken om 13u.10.

Alleen inschrijven bij Vlerick Laurent voor 10 maart, via e-mail: of via gsm 0474/58 88 70 met vermelding van het aantal personen, de betaling kan alleen gebeuren door overschrijving op Reknr: BE92 6528 2133 1923 van ATB De Natuurvrienden Deinze. Dit om alle misverstanden te vermijden.

Anders afspraak: om 14u00.

Adres:
Bardelaeremuseum
Ledestraat 42
9971 Lembeke